2023 metai

2023 m. III ketvirčio finansinė  ataskaita

2023 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2023 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2023 m. metinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Papartis” 2023 m. veiklos ataskaita, lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai, finansavimo šaltinių suvestinė.

2022 metai

2022 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita

 2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2022 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2022 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2021 metai

2021 m.  finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2021 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2021 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2020 metai

2020 m. finansinės ataskaitos

2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2020 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2019 metai

2019 m. finansinės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita