Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje apskaičiuojamas remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 (su 2015-11-26 Nr. 1-305; 2017-04-28 Nr. 1-160 pakeitimais) patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“.

Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį nuo 5 d. iki 27 dienos. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje nebėra kasos, todėl atsiskaityti už vaikų išlaikymą įstaigoje galite dviems būdais:

 1. Naudojantis internetine bankininkyste.

  Nuo 2014 m. sausio mėn. mokestį už vaikų ugdymą ir išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje galima sumokėti internetine bankininkyste, pervedant lėšas lopšeliui-darželiui „Papartis“.

  Mokant žinoti:

  Gavėjas: Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“

  Įmonės kodas: 190418018

  Atsiskaitomoji sąskaita: LT537300010002389085, „Swedbank“

  Mokėjimo paskirtis: Už išlaikymą švietimo įstaigoje: vaiko vardas, pavardė, grupė, suma už maitinimo paslaugas ir mokestis įstaigos reikmėms (sumas būtina rašyti atskirai)

  Pvz.: Vardenis, Pavardenis, Bitučių gr., mityba 30 Eur, mokestis įstaigos reikmėms 10 Eur.

 2. Perlo terminaluose pateikdami gautą atsiskaitymo lapelį.

Užmokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje paskaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną pagal pageidaujamą maitinimų skaičių. Už kiekvieną darbo dieną skaičiuojamas 0,43 EUR mokestis įstaigos reikmėms.

Sumokėti per banką prašome nuo einamo mėnesio 6 d. iki 27 d. (kitaip apmokėjimas pavedimu nebus užskaitytas). 

Prašau pasirinkti Jums tinkamą atsiskaitymo būdą ir laiku atsiskaityti.

 

MAITINIMŲ KAINŲ LENTELĖ

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis Vakarienės mokestis 2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė 0,40 EUR 0,86 EUR 0,40 EUR 1,26 EUR 1,66 EUR
Darželio grupė 0,45 EUR 0,98 EUR 0,45 EUR 1,43 EUR 1,88 EUR
Priešmokyklinė grupė 0,45 EUR 0,98 EUR 0,45 EUR 1,43 EUR 1,88 EUR

Jei vaikas nebuvo darželyje, tačiau tos dienos nepateisino, ta diena paskaičiuojama kaip lankyta ir už ją reikia mokėti.

 

Nelankytos dienos gali būti pateisinamos (mokestis neskaičiuojamas) šiais atvejais:

 1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas, atnešus pateisinamus dokumentus;
 2. tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);
 3. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku (pagal prašymą ir pažymos kopiją);
 4. vasaros metu (birželio – rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
 5. moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);
 6. tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą(pagal darbovietės ir darbo biržos pažymas);
 7. tėvams dirbant/mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo/mokymosi pažymas iš darbovietės/mokyklos);
 8. tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);
 9. jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei -20C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;
 10. priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

 

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2019 M. III KETV.