Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje apskaičiuojamas remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 (su pakeitimais) patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“.

Pakeitimai:

2015 m lapkričio 26 d. Nr. 1-305

2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160

2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293

Atsiskaityti už vaikų išlaikymą įstaigoje pervedant lėšas lopšeliui-darželiui „Papartis“ galite dviems būdais:

 1. Naudojantis internetine bankininkyste.

  Mokant žinoti:

  Gavėjas: Panevėžio lopšelis-darželis „Papartis“

  Įmonės kodas: 190418018

  Atsiskaitomoji sąskaita: LT537300010002389085, „Swedbank“

  Mokėjimo paskirtis: Už išlaikymą švietimo įstaigoje: vaiko vardas, pavardė, grupė, paslaugų gavėjo kodas.

  Pvz.: Vardenis, Pavardenis, Bitučių gr., kodas 0000.

 2. Perlo terminaluose pateikdami gautą atsiskaitymo lapelį.

Užmokestis už vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje paskaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną pagal pageidaujamą maitinimų skaičių. Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.

Sumokėti per banką prašome nuo einamo mėnesio 6 d. iki 27 d. (kitaip apmokėjimas pavedimu nebus užskaitytas). 

Prašau pasirinkti Jums tinkamą atsiskaitymo būdą ir laiku atsiskaityti.

 

MAITINIMŲ KAINŲ LENTELĖ

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis Pietų mokestis Vakarienės mokestis 2 kartų maitinimo išlaidos 3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė 0,48 EUR 1,03 EUR 0,48 EUR 1,51 EUR 1,99 EUR
Darželio grupė 0,54 EUR 1,18 EUR 0,54 EUR 1,72 EUR 2,26 EUR
Priešmokyklinė grupė 0,54 EUR 1,18 EUR 0,54 EUR 1,72 EUR 2,26 EUR

Jei vaikas nebuvo darželyje, už maitinimą tą dieną mokėti nereikia.