LOPŠELIO-DARŽELIO EMBLEMA

LOPŠELIO-DARŽELIO HIMNAS

1. Gale miesto išdygęs „Papartis“,

Jis taip laukiamas buvo tėvų.

Eina metai ir keičiasi kartos,

Niekada čia netrūksta vaikų.

2.  Mes čia mokomės piešti, dainuoti,

Suprast draugą, kai reikia – padėt,

Gerbti tėtį, senelę, mamytę,

Brangią savo Tėvynę mylėt.

3.  Lekia dienos, savaitės ir metai,

Auga stiebiasi greitai vaikai,

Jie atėjo, atrodo, tik vakar,

O išeina tikri mokiniai.

4.   Mūs „Papartis“ vis jaunas, vis žalias,

Glaudžia savo pavėsy visus.

Ir mamytės, ir tėčiai bus ramūs,

Nes „Paparty“ palieka vaikus.

 

Žodžiai: M. Ragėnienės

Muzika: V. Bartulienės

LOPŠELIO-DARŽELIO VIMPILAS

EILĖRAŠTIS „PAPARTIS“

 

Žirgelis gimė…

Žaliakartis!

 

Seni žirgai

Subruzdo bartis:

Kodėl ne Bėris tu, ne Sartis,

O vienas žemėj – Žaliakartis?!

 

Tylėjo jis papurtęs kartį.

Žirgai ilgai jį peikė, spardė,

Sukandžiojo dailius pečius,

Iškarpė jo žalius karčius…

 

Pagailo laumei

Žaliakarčio –

Ji pavertė keru paparčio.

Jam davė užkerėtą žiedą:

Jei žiedas

Kam delnan įrieda,

Tasai nakčia,

Kai ges delčia,

Išbris miglas

Ir … Laimę ras!

 

„Didelė galybė ir tyrumas glūdi mūsų vaikuose… Suteikime saugią erdvę tam reikštis.“                                                                                                                     Ivona Delaflon