Vizija

  Patraukli, saugi, nuolat besikeičianti ir besimokanti su aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, savo įvaizdžiu ir ugdymo pasiekimais sėkmingai konkuruojanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Misija

  Kurti patrauklią, saugią ugdymosi aplinką, teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; sudaryti plačias galimybes vaikų saviraiškai, individualių gebėjimų plėtotei; ugdyti savarankiškumo, kūrybiškumo, pilietiškumo pradmenis; rūpintis vaikų sveikata ir gerovės kėlimu; palaikyti bendruomenės prasmingas idėjas vedančias įstaigą į sėkmę.

Filosofija

Vaikai tai mūsų pasaulis – mokėk juos išgirsti, suprasti, padėk jiems būti ir tapti savimi.

Prioritetai

  • Kokybiško ugdymo ir vaiko gerovės kėlimas
  • Darbuotojų profesionalumo, partnerystės ir lyderystės stiprinimas
  • Saugios, sveikos ir pažangios aplinkos kūrimas

 Vertybės

 Atsakingumas – būti atsakingam – tai būti patikimam ir vertam pasitikėjimo. Jausti atsakomybę už kitus žmones ir atsakyti už savo veiksmus

Vidinė harmonija ( be vidinių konfliktų) – tai pagarba kitų nuomonei. Skirtingas nuomones vertiname objektyviai, be išankstinio nusistatymo, karštų emocijų ir konfliktų.

Sąžiningumas – esame sąžiningi, kai kalbame tiesą ir teisingai elgiamės su kitais.

 Gabumai ( kompetencija ) – tai asmens turimi gebėjimai, kvalifikacijos lygis bei sukaupta profesinė patirtis.

Vaizduotė (polėkis, kūrybiškumas) – tai būti kūrybingam, smalsiam, imliam, veržliam, turinčiam idėjų, gebančiam mąstyti ir spręsti problemas.