Vizija

Patraukli, saugi, nuolat besikeičianti ir besimokanti su aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, savo įvaizdžiu ir ugdymo pasiekimais sėkmingai konkuruojanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Misija

Kurti patrauklią, saugią ugdymosi aplinką, teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; sudaryti plačias galimybes vaikų saviraiškai, individualių gebėjimų plėtotei; ugdyti savarankiškumo, kūrybiškumo, pilietiškumo pradmenis; rūpintis vaikų sveikata ir gerovės kėlimu; palaikyti bendruomenės prasmingas idėjas vedančias įstaigą į sėkmę.

Filosofija

,,Vaikai turi gyventi grožio, žaidimų, pasakų, muzikos, piešinių, kūrybos pasaulyje. Vaikystė turi tapti gėrio, žmoniškumo, jautrumo mokykla“( V.Suchomlinskis)

Prioritetai

  • Savitos lopšelio-darželio aplinkos ir kultūros kėlimas
  • Ugdymo ir ugdomosios veiklos kokybės gerinimas
  • Darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas

Vertybės

Vidinė harmonija ( be vidinių konfliktų) – tai pagarba kitų nuomonei. Skirtingas nuomones vertiname objektyviai, be išankstinio nusistatymo, karštų emocijų ir konfliktų.

Atsakingumas – būti atsakingam – tai būti patikimam ir vertam pasitikėjimo. Jausti atsakomybę už kitus žmones ir atsakyti už savo veiksmus.

Sąžiningumas – esame sąžiningi, kai kalbame tiesą ir teisingai elgiamės su kitais.

Gabumai ( kompetencija ) – tai asmens turimi gebėjimai, kvalifikacijos lygis bei sukaupta profesinė patirtis.

Pagalba – tai darbas kitų gerovei, būti visuomet pasirengusiam padėti ir nelikti pasyviam ir abejingam.