LOGOPEDO PAGALBA

 • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų diagnostika
 • Tinkamiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • Metodinių konsultacijų įstaigos pedagogams teikimas vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais;
 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Kontaktinio darbo su vaikais valandos Nekontaktinio darbo su vaikais valandos
1.

Rasa

Kirdulienė

pirmadienį-penktadienį:

8.00-11.18

pirmadienį-penktadienį:

7.00-8.00

11.18-12.24

2. Aušra Četkauskienė

pirmadienį-penktadienį:

7.00-12.00

12.30-13.00

pirmadienį-penktadienį:

13.00-16.30

 

          SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

 • Vaikų, turinčių specifinių pažinimo sutrikimų, vertinimas;
 • Palankiausių ugdymo(si) metodų ir būdų taikymas, šalinant pažintinių gebėjimų sutrikimus;
 • Metodinių konsultacijų įstaigos pedagogams teikimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
 • Bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų, turinčių pažintinių procesų sutrikimų, ugdymo(si) problemas.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Kontaktinio darbo su vaikais valandos Nekontaktinio darbo su vaikais valandos  
1. Kristina Belazarė-Letkauskė

pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį:

15.00-17.12

 

trečiadienį:

7.30-9.42

 

pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį:

14.12-15.00

17.12-17.48

trečiadienį:

7.06-7.30

13.00-14.00

 

           VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS ADMINISTRATORIAUS PAGALBA

 • Kontroliuoja ir organizuoja lopšelio-darželio vaikų maitinimą;
 • Rūpinasi pirmosios pagalbos vaistinėlių atnaujinimu;
 • Kontroliuoja kaip laikomasi sanitarinių – higieninių reikalavimų virtuvėje ir kitose įstaigos patalpose;
 • Koordinuoja vaikų nemokamo maitinimo apskaitą.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Darbo valandos
1. Jurgita Zuozienė

pirmadienį – penktadienį:

8.00-12.00

12.30-16.30