Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Išsilavinimas
1. Lopšelio-darželio direktorė Vaiva Balčėtienė Aukštasis
2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė Aukštasis
3. Vyr. buhalterė Jolita Juškaitė Aukštasis
4. Ūkvedė Regina Meškonienė Aukštesnysis
5. Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė Loreta Andrikonienė Aukštesnysis
6. Sekretorė Daiva Šeibokienė Aukštasis