Eil. Nr.

Pareigos Vardas, pavardė
1. Direktorė Rūta Zalatorienė
2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė
3. Ūkvedė Regina Meškonienė
4.  Sekretorė. Administratorė Aušrinė Gudaitienė
5. Sandėlininkė Rimutė Kulvietienė
6. Vaikų maitinimo ir higienos administratorė Jurgita Zuozienė