Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Išsilavinimas
1. Lopšelio-darželio direktorė    
2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Galūzienė Aukštasis
3. Ūkvedė Regina Meškonienė Aukštesnysis
4. Vaikų maitinimo ir higienos administratorė Loreta Andrikonienė Aukštesnysis
5. Sekretorė Daiva Šeibokienė Aukštasis