Eil. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Išsilavinimas
1. Lopšelio-darželio direktorė Vaiva Balčėtienė Aukštasis
2. Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Kazakevičienė Aukštasis
3. Vyr. buhalterė Jolita Juškaitė Aukštasis
4. Ūkvedė Regina Meškonienė Aukštesnysis
5. Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė Loreta Andrikonienė Aukštesnysis
6. Apskaitininkė Milda Petkevičiūtė Aukštasis
7 Sekretorė Daiva Šeibokienė Aukštasis