Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, panaudojimas.

Lėšų ataskaita 2022 m.

Lėšų ataskaita 2021 m.

Lėšų ataskaita 2020 m.

Lėšų ataskaita 2019 m.