Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo programa

Korupcijos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo priemonių planas

Pranešėjų apsauga

Mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, panaudojimas:

Lėšų panaudojimo ataskaita 2023 m.

Lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m.

Lėšų panaudojimo ataskaita 2021 m.

Lėšų panaudojimo  ataskaita 2020 m.

Lėšų panaudojimo ataskaita 2019 m.