Valdymo struktūra parengta vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” direktoriaus 2022-09-30 įsakymu Nr. VI-130 ,,Dėl Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” organizacinės struktūros patvirtinimo”.