Tenkindami ugdytinių saviraiškos poreikius lopšelyje – darželyje vyksta tradiciniai ir netradiciniai renginiai, akcijos, muzikinės popietės kartu su tėveliais. Šventės skatina vaikų kūrybinę raišką, stiprina įstaigos ir šeimos sąveiką. Jų metu vaikai įgyja bendravimo patirties, patiria daug teigiamų emocijų ir džiaugsmo. Šventės vyksta pagal metų kalendorių (gamtos ritmu).

Lopšelio-darželio ugdytiniai aktyviai dalyvauja mieste organizuojamuose sportiniuose, kultūriniuose renginiuose, akcijose, konkursuose.

Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-oji – Mokslo žinių diena;
 • Mykolinės;
 • Medžių puošimas;
 • Darželio gimtadienis;
 • Ugnelės Gabijos diena
 • Kalėdos;
 • Trys Karaliai – atsisveikinimas su eglute;
 • Pusiaužiemis;
 • Užgavėnės;
 • Vasario 16-oji;
 • Kaziuko mugė;
 • Velykos;
 • Sveikas sugrįžęs, gandre!
 • Mylėkime žemę;
 • Sudie, darželi!;
 • Žydėk, vaikyste!.

Netradiciniai renginiai:

 • Linksmuolio pomidoro gimtadienis;
 • Baravyko dūdelė;
 • Pleneras „Rudens kraitė“.

Akcijos, konkursai

 • Sausio 13-ajai – „Istorija gyva, nes liudija“;
 • „Už vieną trupinėlį, čiulbėsiu visą vasarėlę“;
 • Tau, Žeme;
 • Švari aplinka – sveikas žmogus.