Tenkindami ugdytinių saviraiškos poreikius lopšelyje – darželyje organizuojame tradicinius ir netradicinius renginius, akcijas, muzikines popietes kartu su tėveliais. Šventės skatina vaikų kūrybinę raišką, stiprina įstaigos ir šeimos sąveiką. Jų metu vaikai įgyja bendravimo patirties, patiria daug teigiamų emocijų ir džiaugsmo. Lopšelio-darželio ugdytiniai aktyviai dalyvauja mieste organizuojamuose sportiniuose, kultūriniuose renginiuose, akcijose, konkursuose.

Tradiciniai renginiai:

 • Rugsėjo 1-oji – Mokslo žinių diena;
 • Mykolinės;
 • Rudenėlio šventė;
 • Medžių puošimas;
 • Darželio gimtadienis;
 • Adventas, Kalėdos;
 • Pusiaužiemis;
 • Užgavėnės;
 • Vasario 16-oji;
 • Kaziuko mugė;
 • Velykos;
 • Sveikas sugrįžęs, gandre!
 • Mylėkime žemę;
 • Pavasaris bunda;
 • Šeimos šventė;
 • Sudie, darželi!
 • Vaikystės šaly.

Netradiciniai renginiai:

 • Piešimas sniege;
 • Kamuolio diena;
 • Pleneras „Rudens kraitė“.

Akcijos, konkursai, projektai:

 • Sausio 13-ajai – „Istorija gyva, nes liudija“;
 • „Už vieną trupinėlį, čiulbėsiu visą vasarėlę“;
 • Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ;
 • Tau, Žeme;
 • Švari aplinka – sveikas žmogus.