eTwinning

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Papartis“ įgyvendino eTwinnig projektą ,,Prikelk daiktus naujam gyvenimui”

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Papartis“ įgyvendino  eTwinnig projektą ,,Prikelk daiktus naujam gyvenimui”.

Augant visuomenės ekologiniam sąmoningumui vis daugiau dėmesio skiriama ne tik atsakingam vartojimui, atliekų perdirbimui, daiktų ilgaamžiškumui ir galimybėms juos prikelti naujam gyvenimui.

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Papartis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Eglė Šarkūnienė ir Bronislava Virvičienė iniciavo ir kartu su Panevėžio rajono Naujamiesčio lopšeliu – darželiu ,,Bitutė“ įgyvendino ,,eTwinning“ projektą ,,Prikelk daiktus naujam gyvenimui“. Projekte dalyvavo ne tik šių lopšelių-darželių pedagogai ir ugdytiniai, bet prisijungė ir Rokiškio lopšelis – darželis ,,Pumpurėlis“, Kauno lopšeliai – darželiai ,,Vaivorykštė“, ,,Smalsutis“ ir ,,Girsutis“, Nemėžio lopšelis – darželis, Joniškio lopšelis – darželis ,,Saulutė“, Mažeikių lopšelis – darželis ,,Bitutė“, Šiaulių lopšelis – darželis ,,Kregždutė“, Klaipėdos lopšelis – darželis ,,Klevelis“, Klaipėdos Tauralaukio progimnazija, darželiai iš Latvijos ir Turkijos.

Projektas buvo skirtas ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams ir pedagogams, kurio tikslas: suteikti ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie prasmingą antrinių žaliavų panaudojimą ugdymo procese. Projekto metu vaikai ne tik susipažino su skirtingomis atliekų rūšimis, bet ir suprato, kad atliekos nebūtinai turi keliauti į šiukšliadėžę – joms galima rasti naują paskirtį. Vaikai su mokytojais iš antrinių žaliavų gamino kūrybinius darbelius, kurie buvo naudojami ugdymo procese.

Projekto nuotraukose atsispindi teigiamos vaikų emocijos, kurios atperka visas įdėtas pastangas ir darbą. Jos primena, kad gražiausi dalykai yra paprastume, o šypsenai nereikia ieškoti priežasčių. Ateityje planuojame nenuleisti rankų ir toliau ugdyti vaikų sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir atliekų tvarkymo klausimais.

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ startavo su pirmuoju „eTwining“ projektu “Koktelių fiesta”

Projekto koordinatorė – ikimokyklinio ugdymo vyr.auklėtoja  Rasa Galūzienė.

Projekto dalyviai: ikimokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ ugdytiniai ir pedagogai ( vyresnioji auklėtoja Regina Radzevičienė, auklėtoja Asta Dulienė).

Projekto terminai: 1 savaitė (2019 m. spalis)

Mokinių amžius: 5–6 metai.

Naudojimuisi skirti įrankiai: internetinės publikacijos, kita programinė įranga (vaizdo rinkmenos, nuotraukos, piešiniai ir kt.).  Projekto dalyviai savo veikla, nuveiktais darbais, nuotraukomis, koliažais, idėjomis dalijosi TwinSpace erdvėje.

Apie projektą. Projektas apie vaisių ir daržovių nauda žmogaus organizmui. Vaikai gilino žinias apie vaisių ir daržovių naudą svaikatai. Įtvirtinto spalvų pažinimą menų laboratorijoje darydami mandalas. Buvo organizuota išvyka į turgų reikiamų produktų pirkimui. Savarankiškai kūrė kokteilius, sukurtais kokteilių receptais pasidalino su projekto partneriais.

Projekto dalyviai mokosi vieni iš kitų dalindamiesi savo patirtimi. Auklėtojos apie vaikų ugdomąją veiklą kūrė koliažus, elektronines knygeles, straipsnius. Įgyvendinant projektą  „Kokteilių fiesta’” buvo siekiama išplėsti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir už grupės ribų, t.y. perkelti ugdymą į lauką. Projekto metu buvo organizuojamos įvairaus pobūdžio veiklos. Buvo ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, meniniai, komunikaciniai gebėjimai. Stiprinami vaikų socialiniai įgūdžiai: gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje, siekti bendrų tikslų.Pedagogai mokosi naujų bendradarbiavimo būdų ir metodų, kurie padės dirbant su kolegomis sukurti tikrą partnerysę.

Tikslas. Formuoti vaiko sveikos gyvensenos ir savarankiškumo įgūdžius.

 

Panevėžio lopšelis – darželis „Papartis“ startavo „eTwining“ projektuose

Mūsų lopšelis – darželis įsitraukė į tarptautinių projektų veiklą. 2019 m. gegužės mėnesį darželio direktorė Vaiva Balčetienė ir vyr.auklėtoja Rasa Galūzienė dalyvavo eTwining mokymuose, kurie buvo skirti  norintiems  dalyvauti tarptautiniuose projektuose.  Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai puiki galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei susirasti naujų kontaktų būsimiems projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais pedagogais.

Seminaro metu  ir įvyko pirma pažintis su projektais, užsimezgė bendradarbiavimas su kitais lopšeliais-darželiais.  Seminare buvo parašytas pirmas projektas ,,Kokteilių fiesta,,.

Dalyvavimas eTwining projektuose skatina bendrauti, bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi su Lietuvos bei Europos švietimo įstaigomis, išbandyti  IKT įrankius. Kiekvienas projektas suteikia bendradarbiavimo, organizavimo patirties, įkvepia naujiems projektams, įtraukia tėvus, darželio bendruomenę į projektinę veiklą.