Panevėžio lopšelio-darželio “Papartis” 2022 metų veiklos plano ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio 2022 metų veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ strateginis planas 2020-2023 metams

Panevėžio lopšelio-darželio “Papartis” strateginis planas 2023-2027 metams

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis” 2023 metų veiklos planas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2023-2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas