Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2022 metų veiklos  ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio  ,,Papartis” 2022 metų veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ strateginis planas 2020-2023 metams

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” strateginis planas 2023-2027 metams

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” nuostatai

Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis” 2023 metų veiklos planas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2023-2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” 2024 m. veiklos planas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” direktorės Rūtos Zalatorienės 2023 m. veiklos ataskaita