Informaciją apie Lietuvoje nustatytus nesaugius žaislus ir kitus gaminius galite sekti www.vvtat.ltskiltyje „Pavojingi produktai“.


Informaciją apie kitose ES valstybėse nustatytus nesaugius gaminius rasite greito apsikeitimo informacija apie nustatytus ES nesaugius gaminius sistemoje RAPEX
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Rekomendacijos dėl žaislų darželiams, tėveliams, globėjams