Ieškomas vaikų maitinimo ir higienos administratorius

2023.09.01

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Papartis“ skelbia atranką vaikų maitinimo ir higienos administratoriui

 

Lopšeliui-darželiui ,,Papartis“ reikalingas vaikų maitinimo ir higienos administratorius. Darbo krūvis 40 val. per savaitę (1 etatas). Sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – B.

 

Pareigybės paskirtis: užtikrinti įstaigai keliamų sanitarinių-higienos reikalavimų vykdymą. Rengti perspektyvinį, dienos valgiaraštį ir derinti teisės aktų nustatyta tvarka, prižiūrėti ir užtikrinti reikiamą maisto kokybę. Vykdyti maisto produktų ir sandėliavimo kontrolę, maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams vertinimą.

 

Darbuotojas, einantis vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• turėti ne žemesnį nei aukštesnysis išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

• dirbti kompiuteriu, naudotis informacinėmis technologijomis;

• pageidautina turėti šio darbo patirties.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4) gyvenimo aprašymą;

5) pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

 

Dokumentai priimami lopšelyje-darželyje „Papartis“ (Dariaus ir Girėno g. 41, Panevėžys) arba el. paštu ldpapartis@gmail.com iki rugsėjo 20 d. (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.).

 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks rugsėjo 21 d. 10 val.

Numatoma darbo pradžia rugsėjo 22 d.

Išsamesnė informacija tel. (8 45) 517291.