DĖL KONKURSO PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO