Ugdymo procesą stengiamės organizuoti kokybiškai, tikslingai, atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų poreikius.

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos ugdymo programos:

  1. Ikimokyklinis ugdymas (1-5 metai) organizuojamas, vadovaujantis parengta įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-219.
  2. Priešmokyklinio amžiaus vaikai (5/6-7m.) ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779 ir kitais priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
  3. Lopšelyje-darželyje specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus teikiama logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba.

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“ 2018–2019 M.M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS