PEDAGOGAI

Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų:

  • 1 pedagogas turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 15 pedagogų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 2 – mokytojo–metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 logopedas, turintis vyresniojo logopedo – spec. pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 meninio ugdymo mokytojas, turintis vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 logopedas – spec. pedagogas, turintis spec. pedagogo ir logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos
1. Laura Oniūnienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Kristina Kamarauskienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3. Ingrida Petrulaitienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Vida Samochvalovienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Loreta Kraujalytė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Eglė Žvigaitytė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Regina Radzevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Asta Dulienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Milda Šeštokienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Bronislava Virvičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Gražina Guobužienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Rasa Utkevičienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Ramutė Piragienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Sandra Zenkevičienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
15. Rasa Juškienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Justina Nemanienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Vitalija Švedaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Danguolė Skeberdienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19. Aušra Četkauskienė Aukštasis Defektologija Logopedė
20. Violeta Bartulienė Aukštesnysis Muzikos mokytoja Meninio ugdymo mokytoja
21. Rasa Kirdulienė Aukštasis Spec. pedagogika ir logopedija Spec. pedagogė, logopedė

Taip pat darželyje dirba 11 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjų, 3 virėjai, sandėlininkas, valytojas, elektrikas, remonto darbininkas ir aplinkos tvarkytojas.