PEDAGOGAI

Lopšelyje-darželyje dirba 21 pedagogas, iš jų:

  • 3 pedagogai turi auklėtojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 13 pedagogų turi vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 2 – auklėtojo–metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 logopedas, turintis vyresniojo logopedo – spec. pedagogo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 meninio ugdymo pedagogas, turintis vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
  • 1 spec. pedagogas, turintis spec. pedagogo ir logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos
1. Rasa Galūzienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
2. Kristina Kamarauskienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
3. Ingrida Petrulaitienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
4. Vida Samochvalovienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
5. Loreta Kraujalytė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
6. Eglė Žvigaitytė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
7. Regina Radzevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
8. Asta Dulienė Aukštasis Ikimokyklinisugdymas Auklėtoja
9. Milda Šeštokienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
10. Bronislava Virvičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
11. Gražina Guobužienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
12. Rasa Utkevičienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
13. Ramutė Piragienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
14. Sandra Zenkevičienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
15. Rasa Juškienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
16. Justina Nemanienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja
17. Vitalija Švedaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
18. Danguolė Skeberdienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. Aušra Četkauskienė Aukštasis Defektologija Logopedė
20. Violeta Bartulienė Aukštesnysis Muzikos mokytoja Meninio ugdymo mokytoja
21. Rasa Kirdulienė Aukštasis Spec. pedagogika ir logopedija Spec. pedagogė, logopedė

Taip pat darželyje dirba 11 auklėtojų padėjėjų, 3 virėjai, sandėlinkas, valytojas, elektrikas, 2 remonto darbininkai ir kiemsargis.