Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964  (su pakeitimais) patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTIS“ RACIONALAUS VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAPARTIS“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsižvelgiant į tai, kad periodiškai besikartojantys patiekalai vaikams atsibosta ir siekiant paįvairinti vaikų maitinimą, valgiaraštyje pakeičiami vertingesniais kai kurie mėsos, kruopų ir kt. produktai. (žymėjimai valgiaraštyje: lopšelio grupėms – L, darželio – D)

Maitinimo valgiaraštis 1-3 m. vaikams

Maitinimo valgiaraštis 4-7 m. vaikams

Vaikų maitinimui draudžiamos maisto produktų grupės

Įstaigoje maitinimo paslaugą teikia Panevėžio lopšelio-darželio ,,Papartis” virtuvė.

PARAMA VAIKAMS

Lopšelis-darželis ,,Papartis” nuo 2012 m. vasario 1 d. tapo ES finansuojamos programos ,,Pienas vaikams” dalyviu. Programos „Pienas vaikams” tikslas – diegti vaikams supratimą apie pieno vartojimo teigiamą poveikį sveikatai. Įgyvendinant šį tikslą, keliamas uždavinys – padidinti pieno produktų dalį vaikų mityboje, ugdant teisingos ir sveikos vaikų mitybos įpročius. Vaikai pagal šią programą (be papildomo mokesčio) gauna šiuos pieno produktus:

  • Jogurtas;
  • Sūrio lazdelės;
  • Pienas.

 VAISIŲ PROGRAMA

Nuo 2012 m. balandžio 2 d. lopšelis – darželis ,,Papartis” dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamoje programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Programos tikslas – paskatinti vaikus daugiau valgyti vaisių, gauti svarbiausių vaikų augimui bei sveikatai reikalingų elementų; diegti vaikams sveikos mitybos įpročius. Vaikai pagal šią programą (be papildomo mokesčio) gauna šiuos vaisius:

  • obuolius;
  • morkas.

Parama vaikams vykdoma ugdymo proceso metu (nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.)

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje apskaičiuojamas remiantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 1-234 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 1-312 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios“. 

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė, tel. nr.: 8 45 508804; 8 45 517291.

             Lopšelio-darželio „Papartis“ maisto tiekėjų sąrašas:

Įmonės kodas Tiekėjas Buveinės adresas
147483343 UAB „Panevėžio bičiulis“ (duona ir duonos gaminiai, vaisių ir daržovių parama) Marijonų g. 25, Panevėžys
180240752 AB „Žemaitijos pienas“ (pienas ir pieno produktai, pieno parama) Perkūnkiemio g. 3, Vilnius
159750366 UAB „Viržis“ Neveronių k., Kauno raj. savivaldybė
221412030 UAB ,,Handelshus” Naugarduko g. 102, Vilnius
144952312 UAB „Vilguva“ (žuvis ir įvairūs maisto produktai) Žemaitės g. 100, Šiauliai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, tel. Nr.: 880040403 (nemokamas);

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas, tel. Nr.: 8 45 431312;

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas, tel. Nr.: 8 45 461081.