Vasarvidžio šventė

Kažkur ramiai ir tyliai tyliai, paparčio žiedas žydi…

Pynėm vainikus, puošėm kupolę, šokom, žaidėm ir paslėpėm paslaptį smėlio dėžėje…